SGS

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐỒNG NAI
Peter Kwan

Peter Kwan

+84 909 652 989

u4732@fulinvn.com
Vương Tử Yến

Vương Tử Yến

+84 903 369 913

u2539@fulinvn.com
Lý Bích Trân

Lý Bích Trân

+84 903 369 913
bichtran14
u2541@fulinvn.com
Huỳnh Ngọc Hải

Huỳnh Ngọc Hải

+84 918 177 713
john_84vn
u3321@fulinvn.com
HẢI PHÒNG
Thomas Cheng

Thomas Cheng

+84 903 339 516

tcheng@fulinvn.com
Phạm Văn Bây

Phạm Văn Bây

+84 903 028 388

u0438@fulinvn.com
Nguyễn Quốc Vinh

Nguyễn Quốc Vinh

+84 904 255 855
fulin-pvc
u0515@fulinvn.com
Phạm Thế Năm

Phạm Thế Năm

+84 919 073 034

u0039@fulinvn.com
Phạm Thị Kiên

Phạm Thị Kiên

+84 977 128 318
kienpham1986
u1231@fulinvn.com